Đánh giá:  / 24
Dở / Hay  
STT TÊN HÀNG ĐVT SL ĐƠN GIÁ
LỚP 10
THIẾT BỊ DÙNG CHUNG (GV+HS) bộ    
1 Đồng hồ đo thời gian hiện số (L10) cái 1            1,251,000
2 Hộp công tắc (L10) cái 1              100,000
3 Khớp đa năng (L10) cái 1                25,000
4 Đế 3 chân cái 1              206,000
6 Trục Inox d=6 (L10) cái 1                21,000
7 Nam châm d=16 bọc sắt viên 5                  4,500
THỰC HÀNH CỦA HS
8 Khảo sát chuyển động rơi tự do & CĐ MP nghiêng bộ 1              900,000
9 Qui tắc hợp lực đồng quy song song bộ 1              800,000
10 XĐ hệ số căng bề mặt chất lỏng bộ 1              450,000
BIỂU DIỄN CỦA GV
11 Khảo sát chuyển động thẳng đều & bảo toàn động lượng bộ 1              932,400
12 Khảo sát cân bằng vật rắn, quy tắc momen (GV) bộ 1            1,052,800
13 Bộ thí nghiệm hiện tượng mao dẫn L10 (GV) bộ 1              135,800
14 Bộ thí nghiệm các ĐL Bôilơ-Mariốt (L10) bộ 1            1,923,000
15 Khảo sát lực quán tính ly tâm (L10)-GV bộ 1            1,923,000
CHƯƠNG TRÌNH NÂNG CAO
16 Kênh sóng nước bộ 1            7,250,000
17 Bộ thí nghiệm định luật Béc-nu-li bộ 1            3,600,000
18 Ống Newton bộ 1              900,000
19 Đệm không khí +thùng đựng bộ 1            7,187,000
20 Phần mềm mô phỏng TN Lý 10 đĩa 1              150,000
MÔN HÓA
21 Bảng tuần hoàn nguyên tố hóa học (simili) cái 1              225,000
22 Bộ tranh hóa học 10 bộ 1                67,200
23 Bộ chân giá bộ 1              350,000
24 Ống nghiệm 16x160 cái 1                  7,500
25 Ống nghiệm d=16 có nhánh cái 1                14,000
26 Ống hút nhỏ giọt cái 1                  8,500
27 Bát sứ nung cái 1                13,300
28 Kiềng nung inox 3 chân cái 1              100,000
29 Đế sứ (H10) cái 1                15,400
30 Đèn cồn thí nghiệm cái 1                25,000
31 Bình cầu 250ml đáy tròn cái 1                33,600
32 Bình cầu có nhánh (loại 250ml) cái 1                44,800
33 Nhiệt kế rượu (0-100) cái 1                38,000
34 DC điện phân muối (+nguồn+hộp pin) cái 1              894,000
35 Lọ thuỷ tinh MR có nút (màu trắng) cái 1                36,000
36 Lọ thuỷ tinh MR có nút (nâu) cái 1                36,000
37 Lọ TT MH có nút liền ống nhỏ giọt (nâu) cái 1                38,000
38 Lọ TT MH có nút liền ống nhỏ giọt (trắng) cái 1                38,000
39 Cốc thủy tinh 500ml cái 1                54,000
40 Cốc thủy tinh 250ml cái 1                35,000
41 Đũa thủy tinh cái 1                  9,800
42 Phễu lọc thuỷ tinh cái 1                21,000
43 Phễu chiết 60ml cái 1              105,000
44 Bình tam giác 100ml cái 1                28,000
45 Ống dẫn thuỷ tinh (7 loại) cái 1              149,000
46 Chậu thuỷ tinh 200 cái 1                70,000
47 Ống đong 100ml cái 1                56,000
48 Ống đong hình trụ 20 cái 1                25,200
49 Ống thuỷ tinh hình trụ d=18x250 cái 1                10,500
50 Ống hình trụ loe một đầu cái 1                25,200
51 Giá để ống nghiệm nhựa cái 1                23,800
52 DC điều chế chất khí từ chất rắn & chất lỏng cái 1              254,000
53 function jInsertShortcode(syntax) { syntax = syntax.replace(/'/g, '"'); if(document.getElementById('jform_articletext') != null) { jInsertEditorText(syntax, 'jform_articletext'); } if(document.getElementById('text') != null) { jInsertEditorText(syntax, 'text'); } if(document.getElementById('jform_description') != null) { jInsertEditorText(syntax, 'jform_description'); } if(document.getElementById('jform_content') != null) { jInsertEditorText(syntax, 'jform_content'); } }