thanhtoankhinhan1          mienphigiaonhan          trahang         thanhtoanbaomat         theoyeucau        giaidap  

 .::nhasachgiaoduc.vn::. cam kết mang chất lượng tốt nhất phục vụ khách hàng.

DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA TIỂU HỌC 2012-2013

STT

Tên

Giá bìa

 

 

LOP 1 (6Q - 47.500)

47.500

1

1H101

Tiếng Việt 1/1

12.500

2

1H102

Tiếng Việt 1/2

12.500

3

1H103

Toán 1

10.800

4

1H104

Tự nhiên và xã hội 1

5.900

5

1H113

Tập viết 1/1

2.900

6

1H114

Tập viết 1/2

2.900

 

 

LOP 2 (6Q - 45.300)

45.300

1

1H201

Tiếng việt 2/1

11.800

2

1H202

Tiếng việt 2/2

11.200

3

1H203

Toán 2

10.800

4

1H204

Tự nhiên và xã hội 2

5.700

5

1H212

Tập viết 2/1

2.900

6

1H213

Tập viết 2/2

2.900

 

 

LOP 3 (6Q- 49.000)

49.000

1

1H301

Tiếng việt 3/1

11.500

2

1H302

Tiếng việt 3/2

11.000

3

1H303

Toán 3

10.800

4

1H304

Tự nhiên và xã hội 3

9.900

5

1H312

Tập viết 3/1

2.900

6

1H313

Tập viết 3/2

2.900

 

 

LOP 4 (9Q - 77.700)

77.700

1

1H401

Tiếng việt 4/1

13.200

2

1H402

Tiếng việt 4/2

12.600

3

1H403

Toán 4

10.900

4

1H404

Khoa học 4

10.500

5

1H405

Lịch sử và địa lí 4

11.600

6

1H406

Âm nhạc 4

3.700

7

1H407

Mĩ thuật 4

6.500

8

1H408

Đạo đức 4

3.800

9

1H409

Kĩ thuật 4

4.900

 

 

LOP 5 (9Q - 78.300)

78.300

1

1H501

Tiếng việt 5/1

13.000

2

1H502

Tiếng việt 5/2

12.700

3

1H503

Toán 5

10.700

4

1H504

Khoa học 5

11.000

5

1H505

Lịch sử và địa lí 5

10.000

6

1H506

Âm nhạc 5

4.000

7

1H507

Mĩ thuật 5

8.200

8

1H508

Đạo đức 5

3.800

9

1H509

Kĩ thuật 5

4.900

DOWNLOAD 

DANH MỤC SGK - SBT - SGV NĂM 2012-2013.XLS

Share
Trang web hiện có: 76 guests & 0 thành viên trực tuyến