Đặt một câu hỏi

Các Vị Đứng Đầu Kinh Thành Thăng Long (Thế Kỷ Xiii - Xviii)

Dân tộc Việt Nam ta vốn ngàn năm tự hào về những giai đoạn lịch sử gắn liền với quá trình tồn tại và phát triển của công trình Hoàng thành Thăng Long, mang đậm giá trị lịch sử văn hóa Việt. Đằng sau mọi thành tựu tồn tại đến tận bây giờ của vùng đất long
Các vị đứng đầu kinh thành Thăng Long (Thế kỷ XIII - XVIII)


Số ký tự đã nhập: