Đặt một câu hỏi

Những Câu Chuyện Kể Về Bác Hồ - Tập I

Những câu chuyện kể về Bác Hồ là bộ sách cần thiết trong Tủ sách đạo đức của nhà trường, là tài liệu bổ ích của cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” trong toàn xã hội.
Những câu chuyện kể về Bác Hồ - Tập I


Số ký tự đã nhập: