Đặt một câu hỏi

Những Vị Hoàng Đế Nổi Tiếng Trên Thế Giới - Tập 5: Vua Muhammad Ii

Những vị hoàng đế nổi tiếng trên thế giới là bộ truyện kể về những vị đại đế vương, họ vốn là những nhà quân sự, những vị tướng soái tài ba. Tất cả những nhân vật được chọn đều có những ảnh hưởng lớn lao đến lịch sử của mỗi quốc gia, dân tộc, khu vực và t
Những vị hoàng đế nổi tiếng trên thế giới - Tập 5: Vua Muhammad II


Số ký tự đã nhập: