Đặt một câu hỏi

Những Viên Kim Cương Trong Bất Đẳng Thức Toán Học

Đây là công trình đồ sộ, dày gần 1.200 trang của nhà toán học Trần Phương, với sự cộng tác của Trần Tuấn Anh, Nguyễn Anh Cường, Bùi Việt Anh, dành cho những người yêu môn toán.
NHỮNG VIÊN KIM CƯƠNG TRONG BẤT ĐẲNG THỨC TOÁN HỌC


Số ký tự đã nhập: