Đặt một câu hỏi

Tài Nguyên Du Lịch

Trong những thập kỷ gần đây, du lịch đã trở thành ngành kinh tế quan trọng, mũi nhọn, mang lại hiệu quả về kinh tế - xã hội và môi trường ở nhiều quốc gia trên thế giới cũng như ở Việt Nam. Du lịch là ngành kinh tế có sự định hướng tài nguyên rõ rệt. Tài
Tài nguyên du lịch


Số ký tự đã nhập: