Đặt một câu hỏi

100 Tình Huống Giao Tiếp Sư Phạm Trong Dạy Học Môn Toán Ở Tiểu Học

Trong chương trình đào tạo và bồi dưỡng giáo viên Tiểu học, việc rèn luyện các kỹ năng sư phạm theo chuẩn nghề nghiệp không chỉ thực hiện trong nhà trường mà cần được trau dồi, rút kinh nghiệm và bổ sung thường xuyên thông qua việc thực hành xử lý các tìn
100 tình huống giao tiếp sư phạm trong dạy học môn Toán ở Tiểu học


Số ký tự đã nhập: