Đặt một câu hỏi

Thực Hành Thủ Công - Lớp 3

Cùng với hát nhạc và mĩ thuật, thủ công là một phần của môn nghệ thuật. Ở những năm học đầu của bậc Tiểu học, các em học sinh sẽ được làm quen với môn Thủ công. Đây là một môn học rất thú vị. Giờ học thủ công sẽ tạo cho các em cảm giác thoải mái. Các em k
Thực hành thủ công - Lớp 3


Số ký tự đã nhập: