Đặt một câu hỏi

Sổ Tay Thuật Ngữ Pháp Luật Phổ Thông

Pháp luật luôn chi phối mọi hoạt động thường nhật của mỗi cá nhân trong xã hội ngày nay và những hiểu biết nhất định về pháp luật là rất cần thiết để có một cuộc sống không lo lắng. Nhưng thuật ngữ pháp luật luôn là rào cản lớn nhất để bạn có thể hiểu rõ
Sổ tay thuật ngữ Pháp luật phổ thông


Số ký tự đã nhập: