Đánh giá:  / 2
Dở / Hay  

100tinhhuong[nhasachgiaoduc.vn] Trong chương trình đào tạo và bồi dưỡng giáo viên Tiểu học, việc rèn luyện các kỹ năng sư phạm theo chuẩn nghề nghiệp không chỉ thực hiện trong nhà trường mà cần được trau dồi, rút kinh nghiệm và bổ sung thường xuyên thông qua việc thực hành xử lý các tình huống trong quá trình dạy học. Điều này hết sức bổ ích, nó xác định tính chất chuyên nghiệp của người giáo viên ở cấp Tiểu học.

Sách giới thiệu cùng bạn đọc 100 tình huống sư phạm thường gặp trong dạy học môn Toán ở Tiểu học. Một mặt tạo điều kiện để sinh viên khoa Giáo dục Tiểu học thuộc các trường làm quen và tự đặt mình vào tình huống dạy học Toán để suy nghĩ và đề xuất cách giải quyết, từ đó hình thành các kỹ năng nghề nghiệp cho việc dạy học môn Toán ở Tiểu học. Mặt khác, cuốn sách cung cấp thêm một tài liệu tham khảo cho các giáo viên mới vào nghề, các giáo viên Tiểu học, muốn nâng cao chất lượng dạy học môn Toán và các đọc giả muốn tìm hiểu sau về  phương pháp dạy học môn Toán tiểu học.

Cuốn sách gồm 3 phần:

Phần thứ nhất: Một số vấn đề khái quát về các tình huống sư phạm trong dạy học môn Toán ở Tiểu học.

Phần thứ hai: Giới thiệu 100 tình huống sư phạm thường gặp trong dạy học môn Toán ở Tiểu học.

Phần thứ ba: Một số biện pháp xử lý 100 tình huống sư phạm thường gặp trong dạy học môn Toán ở Tiểu học (phân tích về các tình huống sư phạm đã nên trong phần hai và đưa ra gợi ý, hướng dẫn cách xử lý). Để có thể hiểu rõ các vấn đề trong mỗi tình huống và thực hiện tốt việc xử lý, bạn đọc cần nắm vững nội dung và phương pháp dạy học môn Toán ở Tiểu học, biết rõ về phân phối chương trình dạy học môn Toán ở Tiểu học như hiện nay. 

footer-onlygol

100 tình huống giao tiếp sư phạm trong dạy học môn Toán ở Tiểu học