Đánh giá:  / 2
Dở / Hay  

chuanbi

[nhasachgiaoduc.vn] Để giúp học sinh lớp 12, các thầy cô giáo Trung học phổ thông chuẩn bị tốt cho kì thi Tốt nghiệp THPT và kì thi Tuyển sinh Đại học, Cao đẳng năm 2013, Công ty Cổ phần Sách dân tộc - Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam đã mời các chuyên gia chỉ đạo chuyên môn của Vụ Giáo dục Trung học - Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉnh lí, bổ sung để tái bản lần thứ năm bộ sách Chuẩn bị kiến thức ôn thi tốt nghiệp Trung học phổ thông và tuyển sinh Đại học, Cao đẳng gồm 8 cuốn theo 8 môn : Toán, Vật lí, Hoá học, Sinh học, Văn, Lịch sử, Địa lí, Tiếng Anh.

Mỗi cuốn sách gồm ba phần chính :

Phần 1 : Những vấn đề chung về ôn tập chuẩn bị kiến thức cho các kì thi năm 2013. Đặc biệt phần này cũng giới thiệu với các em một số điểm cần lưu ý khi làm bài kiểm tra, thi theo hình thức TNKQ, giúp các em tránh được những điều đáng tiết không nên có khi thi TNKQ.

Phần 2 : Giới thiệu những kiến thức, kĩ năng cơ bản mà các em cần có theo từng môn học. Một số hướng dẫn cơ bản về nội dung các kì thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh và các trường ĐH-CĐ năm 2013 và các năm tiếp theo.

Phần 3 : Một số đề tiêu biểu được lựa chọn trong những năm gần đây dành cho ôn luyện thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh Đại học, Cao đẳng.
Ở từng cuốn sách cụ thể, các nội dung trên có điều chỉnh để đáp ứng cho từng môn học, trên cơ sở chỉ đạo của Bộ giáo dục và Đào tạo về đổi mới kì thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh ĐH, CĐ:

- Các môn Toán, Lịch sử, Địa lí, Ngữ văn kết hợp hình thức tự luận và trắc nghiệm.
- Các đề môn Vật lí, Hoá học, Sinh học, Tiếng Anh, Tiếng Pháp theo hình thức thi trắc nghiệm.

Đặc biệt, năm 2013 Bộ sách được chỉnh lý theo hướng giảm tải nội dung theo chương trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

CHUẨN BỊ KIẾN THỨC ÔN THI TỐT NGHIỆP THPT VÀ TUYỂN SINH ĐH-CĐ THEO HƯỚNG GIẢM TẢI NỘI DUNG MÔN HÓA HỌC   CHUẨN BỊ KIẾN THỨC ÔN THI TỐT NGHIỆP THPT VÀ TUYỂN SINH ĐH-CĐ THEO HƯỚNG GIẢM TẢI NỘI DUNG MÔN SINH HỌC   CHUẨN BỊ KIẾN THỨC ÔN THI TỐT NGHIỆP THPT VÀ TUYỂN SINH ĐH-CĐ THEO HƯỚNG GIẢM TẢI NỘI DUNG MÔN ĐỊA LÍ

CHUẨN BỊ KIẾN THỨC ÔN THI TỐT NGHIỆP THPT VÀ TUYỂN SINH ĐH-CĐ THEO HƯỚNG GIẢM TẢI NỘI DUNG MÔN TIẾNG ANH   CHUẨN BỊ KIẾN THỨC ÔN THI TỐT NGHIỆP THPT VÀ TUYỂN SINH ĐH-CĐ THEO HƯỚNG GIẢM TẢI NỘI DUNG MÔN NGỮ VĂN   CHUẨN BỊ KIẾN THỨC ÔN THI TỐT NGHIỆP THPT VÀ TUYỂN SINH ĐH-CĐ THEO HƯỚNG GIẢM TẢI NỘI DUNG MÔN TOÁN

 

footer-onlygol