Đánh giá:  / 8
Dở / Hay  

toansn✅✅✅Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam đã có công văn số: 1114/NXBGDVN ngày 18 tháng 07 năm 2014 V/v phát hành bộ sách giáo khoa Toán song ngữ Việt – Anh năm học 2014 – 2015. Bộ sách nhằm mục đích hỗ trợ phát triển kỹ năng giao tiếp và khả năng sử dụng tiếng Anh như một công cụ để học toán.

 Nội dung bộ sách được biên soạn, biên dịch theo đúng cấu trúc, nội dung và chương trình của sách giáo khoa đang được NXBGDVN xuất bản, phát hành hiện nay và sẽ giúp các em từng bước làm quen với việc học toán bằng tiếng Anh: từ việc biết đọc từ toán, biết viết các phép tính đến việc tận dụng vốn kiến thức toán đã học vào việc học toán và các môn học khác; Do vậy bộ sách hoàn toàn phù hợp cho việc dạy và học trong nhà trường.

Để đáp ứng kịp thời nhu cầu của giáo viên, học sinh trong tỉnh một cách đầy đủ bộ tài liệu sách giáo khoa toán song ngữ Việt – Anh phục vụ năm học 2014 – 2015, Các Sở Giáo dục và Đào tạo đã thông báo cho các đơn vị giáo dục biết và phổ biến đến giáo viên, học sinh đăng ký mua và đồng thời đặt mua để dùng vào thư viện trường học phục vụ cho việc giảng dạy.

song-ngu-5-3

song-ngu-5-2

 

 

song-ngu-2

song-ngu-1

 

STT Tên sách Giá bìa
1 Toán 3(Song ngữ Việt-Anh)        42,000
2 Toán 4(Song ngữ Việt-Anh)        42,000
3 Toán 5(Song ngữ Việt-Anh)        42,000
4 Toán 6/1(Song ngữ Việt-Anh)        30,000
5 Toán 6/2(Song ngữ Việt-Anh)        23,000
6 Toán 7/1(Song ngữ Việt-Anh)        34,000
7 Toán 7/2(Song ngữ Việt-Anh)        22,000
8 Toán 8/1(Song ngữ Việt-Anh)        32,000
9 Toán 8/2(Song ngữ Việt-Anh)        32,000
10 Toán 9/1(Song ngữ Việt-Anh)        30,000
11 Toán 9/2(Song ngữ Việt-Anh)        32,000
12 Đại số 10(Song ngữ Việt-Anh)        41,000
13 Hình 10(Song ngữ Việt-Anh)        25,000
14 Đại số & G.tích 11(Song ngữ Việt-Anh)        45,000
15 Hình học 11(Song ngữ Việt-Anh)        32,000
16 Giải tích 12(Song ngữ Việt-Anh)        38,000
17 Hình học 12(Song ngữ Việt-Anh)        27,000