Đánh giá:  / 0
Dở / Hay  

Công ty có các nhóm sản phẩm phấn viết bảng không bụi, nhóm sản phẩm dụng cụ học sinh gồm: Bộ Tiếng Việt và Toán lớp 1, Bộ Học Toán lớp 2, Bộ Học Toán lớp 3, Bộ Học Toán lớp 4, Bộ Học Toán lớp 5, Bộ Kỹ Thuật Lớp 4, Bộ Kỹ Thuật Lớp 5, Bộ May Thêu lớp 4, Bộ May Thêu lớp 5, bảng học sinh, thước kẻ, que tính, bút sáp, sáp nặn, màu vẽ, mực viết … và nhóm sản phẩm văn phòng phẩm như keo dán khô, keo dán nước, bút bi, bút lông kim, bút lông màu …

Tất cả các sản phẩm mang nhãn hiệu MIC của Công ty sản xuất đã được nhiều người tiêu dùng yêu thích và được bình chọn là Hàng Việt Nam Chất Lượng Cao 9 năm liền (1999 – 2012) và được bình chọn trong top 100 thương hiệu mạnh 6 năm liền (2002 – 2007). Ngoài ra Công ty còn đạt các danh hiệu như danh hiệu Sao Vàng Đất Việt và nhiều danh hiệu và bằng khen, giấy khen do các cơ quan chức năng và các cấp có thẩm quyền trao tặng. 

Công ty đã được cấp chứng chỉ Hệ Thống Quản Lý Chất Lượng Theo Tiêu Chuẩn ISO 9001 từ năm 2004 do TUV RHEINLAND của Công Hòa Liên Bang Đức chứng nhận.