Đánh giá:  / 0
Dở / Hay  

lfaGp0i

DLLFiles.com Fixer là chuơng trình giúp sửa chữa File .dll bị thiếu khi Windows không thể chạy các ứng dụng hoặc trò chơi. DLLFiles.com Fixer có thể sửa chữa lỗi sổ đăng ký để PC nhanh hơn sau khi “clean-up” trong registry.

 

DLLFiles.com-Fixer

 

DLL-files.com Fixer  Việt hóa 100% Full Patch

Các tiện ích khác:

 

• Tối ưu hóa Registry thông minh
• Chống phân mảnh và tối ưu hóa hệ thống Registry.
• Sửa chữa tất cả các vấn đề và tạo ra file backup Registry
• Cải thiện thời gian khởi động hệ thống.
• Tốc độ tăng hiệu năng hệ thống.
• Sửa chữa và làm sạch Registry không mong muốn và các Registry không hợp lệ

 

Giao diện mặc định DLL-files.com Fixer 2.7.72.2315

 


Giao diện Việt hóa DLL-files.com Fixer 2.7.72.2315
 
 Trang chủ