Đặt một câu hỏi

Tuyến Điểm Du Lịch Việt Nam

Trải dài từ Bắc vào Nam với dáng hình lưỡi gươm mở nước, Việt Nam bao gồm nhiều vùng sinh thái khác nhau. 54 tộc người cùng chung sống hoà hợp, đoàn kết và thân ái, điều đó khẳng định Việt Nam là quốc gia đa tộc người. Điều kiện tự nhiên, xã hội, lịch sử
Tuyến điểm du lịch Việt Nam


Số ký tự đã nhập: