Đánh giá:  / 28
Dở / Hay  

phanloaithuvienTrong những những năm gần đây, thư viện ở các trường phổ thông ngày càng phát triển. Số lượng tài liệu trong thư viện ngày càng phong phú cả về nội dung và hình thức. Việc xử lí, xây dựng mục lục bảng phân loại, tìm kiếm tài liệu và phục vụ bạn đọc đòi hỏi phải có một bảng phân loại chuẩn xác. Bảng phân loại dùng cho thư viện trường phổ thông được biên soạn từ năm 1991. Đến nay, nhiều ngành khoa học và kĩ thuật mới ra đời, nhiều khái niệm và thuật ngữ mới xuất hiện, tình hình chính trị trên thế giới cũng có nhiều đòi hỏi phải biên soạn, cập nhật bảng phân loại nhằm đáp ứng nhu cầu xử lí tài liệu, tổ chức mục lục, tổ chức kho và tìm kiếm tài liệu.

Bảng phân loại này được biên soạn nhằm sử dụng thống nhất trong mạng lưới thư viện các trường phổ thông. Bảng được biên soạn dựa trên những căn cứ :

  • Bảng phân loại dùng cho thư viện trường phổ thông do Nhà xuất bản Giáo dục xuất bản năm 1991.
  • Bảng phân loại dủng cho các thư viện khoa học tổng hợp do Thư viện Quốc gia Việt Nam biên soạn năm 2002.
  • Khung phân loại thập phân Dewey rút gọn : Ấn bản 14 do Thư viện Quốc gia Việt Nam xuất bản năm 2006.
  • Bảng từ khoá dùng cho các thư viện và cơ quan thông tin do Thư viện Quốc gia Việt Nam biên soạn năm 2003.
  • Các tài liệu tra cứu và sách tham khảo về chuyên môn, từ điển chuyên ngành.

phanloaithuvien