Đánh giá:  / 3
Dở / Hay  

TAI-LIEU-CHUYEN-TIN

 

[nhasachgiaoduc.vn] Bộ sách gồm 3 quyển, quyển 1, 2 và 3. Cấu trúc mỗi quyển bao gồm: phần lí thuyết giới thiệu các khái niệm cơ bản, cần thiết, thường dùng nhất, phần áp dụng trình bày các bài toán thường gặp, cách giải và cài đặt chương trình; cuối cùng là các bài tập. Các chuyên đề trong bộ sách được lựa chọn mang tính hệ thống từ cơ bản đến chuyên sâu.

 

TAI-LIEU-CHUYEN-TIN-LOI-NOI-DAU

TÀI LIỆU CHUYÊN TIN HỌC - QUYỂN 1     TÀI LIỆU CHUYÊN TIN HỌC - QUYỂN 2     TÀI LIỆU CHUYÊN TIN HỌC - QUYỂN 3

      42.000 VND              42.000 VND               30.000 VND