Đánh giá:  / 10
Dở / Hay  
Stt Tên sách Khổ sách Tác giả Giá bìa dự kiến
CẤP TIỂU HỌC
Sách dành cho học sinh
1 Hoạt động trải nghiệm sáng tạo dành cho học sinh lớp 1 17 x 24 Đinh Thị Kim Thoa          20,000
2 Hoạt động trải nghiệm sáng tạo dành cho học sinh lớp 2 17 x 24 ( Tổng chủ biên)          20,000
3 Hoạt động trải nghiệm sáng tạo dành cho học sinh lớp 3 17 x 24 Bùi Ngọc Diệp          20,000
4 Hoạt động trải nghiệm sáng tạo dành cho học sinh lớp 4 17 x 24 ( Chủ biên)          20,000
5 Hoạt động trải nghiệm sáng tạo dành cho học sinh lớp 5 17 x 24          20,000
Sách dành cho giáo viên
1 Phương pháp tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo trong trường tiểu học - dành cho giáo viên lớp 1 17 x 24 Đinh Thị Kim Thoa          50,000
2 Phương pháp tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo trong trường tiểu học - dành cho giáo viên lớp 2 17 x 24 ( Tổng chủ biên)         50,000
3 Phương pháp tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo trong trường tiểu học - dành cho giáo viên lớp 3 17 x 24 Bùi Ngọc Diệp         50,000
4 Phương pháp tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo trong trường tiểu học - dành cho giáo viên lớp 4 17 x 24 ( Chủ biên)        50,000
5 Phương pháp tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo trong trường tiểu học - dành cho giáo viên lớp 5 17 x 24        50,000
CẤP TRUNG HỌC CƠ SỞ
Sách dành cho học sinh
1 Hoạt động trải nghiệm sáng tạo dành cho học sinh lớp 6 17 x 24 Tưởng Duy Hải (Tổng chủ biên)          25,000
2 Hoạt động trải nghiệm sáng tạo dành cho học sinh lớp 7 17 x 24 Nguyễn Thị Liên (Chủ biên)          25,000
3 Hoạt động trải nghiệm sáng tạo dành cho học sinh lớp 8 17 x 24          25,000
4 Hoạt động trải nghiệm sáng tạo dành cho học sinh lớp 9 17 x 24 Tưởng Duy Hải (Chủ biên)          25,000
Sách dành cho giáo viên
1 Tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo trong dạy học Toán THCS 17 x 24 Tưởng Duy Hải (Tổng chủ biên)        50,000
2 Tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo trong dạy học Vật Lí THCS 17 x 24        50,000
3 Tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo trong dạy học Hóa học THCS 17 x 24        50,000
4 Tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo trong dạy học Sinh học THCS 17 x 24        50,000
5 Tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo trong dạy học Tiếng Anh THCS 17 x 24        50,000
6 Tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo trong dạy học Tin học THCS 17 x 24        50,000
7 Tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo trong dạy học Ngữ Văn THCS 17 x 24        50,000
8 Tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo trong dạy học GDCD THCS 17 x 24        50,000
9 Tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo trong dạy học Lịch Sử THCS 17 x 24        50,000
10 Tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo trong dạy học Địa lí THCS 17 x 24        50,000