Đánh giá:  / 0
Dở / Hay  

Cuốn sách Bảo vệ môi trường nông nghiệp, nông thôn của GS.TSKH Lê Huy Bá (Chủ biên) là một trong những cuốn chuyên khảo thuộc mảng sách chất lượng cao, được xuất bản hướng tới kỉ niệm 60 năm thành lập Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam (1957-2017). Nội dung sách tập trung làm rõ mức độ quan trọng và thiết thực của những vấn đề bảo vệ môi trường nông nghiệp, nông thôn đối với đời sống của mỗi người dân nước ta trong thời kì công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng.

Nội dung sách được chia làm hai phần với 38 chương:

Phần một: Các vấn đề cơ bản của môi trường nông nghiệp, nông thôn Việt Nam (gồm 17 chương), đề cập đến nhiều vấn đề môi trường nông nghiệp nông thôn như: sinh thái môi trường nông nghiệp, nông thôn; ảnh hưởng xấu của tồn dư thuốc bảo vệ thực vật và phân bón đến môi trường; năng suất cây trồng; an toàn thực phẩm; sức khỏe người dân,…

Phần hai: Các chuyên đề nghiên cứu thực tiễn và giải pháp (gồm 21 chương). Phần này gồm những kết quả nghiên cứu khoa học đích thực, nghiêm túc trong nhiều năm ở nhiều tỉnh, được chọn lọc và đúc kết công phu như: ảnh hưởng của độc chất trong đất, trong cây đến đặc tính sinh vật và năng suất một số giống cây trồng; ô nhiễm môi trường từ hoạt động nuôi tôm công nghiệp; điều tra, đánh giá mức độ ô nhiễm độc tố trong sản phẩm thủy sản; ô nhiễm chăn nuôi và giải pháp kĩ thuật sinh học xử lí giảm thiểu ô nhiễm,…

Bảo vệ môi trường nông nghiệp, nông thôn được đúc kết từ nhiều công trình nghiên cứu trong nhiều năm, chứa đựng nhiều kết quả nghiên cứu chuyên sâu về môi trường nông nghiệp, nông thôn, rất có ý nghĩa khoa học và thực tiễn trong việc bảo vệ môi trường nông nghiệp, nông thôn hiện nay.

Sách in khổ 16 x 24 cm, giá 500.000đ