Đánh giá:  / 0
Dở / Hay  

4638944810cf471d86db a4e62Theo đó, dự án Vườn sưu tập, nhân giống, bảo tồn các giống cây di tích của Trung tâm này nhằm góp phần thúc đẩy công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hoá, môi trường cảnh quan thiên nhiên ở các khu di tích Huế.

Cụ thể, dự án sẽ hình thành địa điểm sưu tập, lưu trữ và giới thiệu các loài cây có giá trị, ý nghĩa đặc trưng gắn liền với các di tích Huế thời triều vua Nguyễn xưa. Dự kiến, địa điểm của vườn sẽ được triển khai tại Quốc Tử Giám cũ (phía tây Văn Thánh), với diện tích trên 3 ha, kinh phí dự kiến khoảng hơn 20 tỷ đồng.

Hoa Ngô đồng - một trong nhiều loài "kỳ hoa dị thảo" trong cung điện Huế sẽ có điều kiện phát triển khi đề án đi vào thực hiện

UBND tỉnh Thừa Thiên – Huế bên cạnh đó cũng đã yêu cầu Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế cần nghiên cứu kỹ địa điểm xây dựng vườn để đảm bảo các yêu cầu về bảo tồn, tôn tạo cảnh quan di tích Văn Thánh theo quy định. Đồng thời, lập dự án cụ thể, gửi các cơ quan liên quan tham gia ý kiến, báo cáo UBND tỉnh xem xét.