Đặt một câu hỏi

Cổ Luật Việt Nam - Quốc Triều Hình Luật Và Hoàng Việt Luật Lệ

Cuốn sách Cổ luật Việt Nam gốm 2 bộ Quốc triều hình luật và Hoàng Việt luật lệ. Quốc triều hình luật (còn gọi là bộ luật Hồng Đức) và Hoàng Việt luật lệ (còn gọi là bộ luật Gia Long) là hai bộ cổ luật duy nhất còn lại cho đến nay của các triều đại phong k
Cổ luật việt nam - quốc triều hình luật và hoàng việt luật lệ


Số ký tự đã nhập: